Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH

Przed  oddaniem  odzieży  do  naszej  pralni  prosimy  Państwa   o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie odzieży.

 1. Termin wykonania usługi wynosi minimum 48 godzin od momentu przyjęcia garderoby
 2. Na życzenie Klienta realizujemy usługę w ciągu 6 godzin za dopłatą 100% do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi
 3. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik
 4. Usługa płatna jest z góry.
 5. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nie nadające się do prania w technologii Soft Wash, Dry Cleaning.
 6. Prosimy o dokładne sprawdzanie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam, określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i
 7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie,odklejenie lub zniszczenie fizeliny, guzików, ozdób, zamków, klamer, aplikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.
 8. Odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.
 9. Reklamacje uwzględniamy wyłącznie przy odbiorze
 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowania dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby w chwili oddania jej do pralni (w razie sporu stwierdzona ekspertyzą biegłego rzeczoznawcy). Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia w niej stanowiska pralni ponosi Klient.
 11. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane. Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.
 12. Klient przebywając w pralni, automatycznie wyraża zgodę na monitoring wizyjny użyty w
 13. Po upływie 90 dni nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.